Imatran Lämpö Oy

Imatran Lämpö muuttui 01.01.2014 Imatran Lämpö Oy:ksi. Aiemmin toimimme Imatran Kaupungin taseyksikkönä. Imatran Lämpö OY vastaa kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja sekä maakaasun jakeluverkostoja. Imatran Lämpö OY ostaa osan myymästään kaukolämmöstä Imatran Energia Oy:ltä.

Verkostojen ja laitosten ennakoivaa kunnossapitoa ja valvontaa sekä saneeraustoimenpiteitä ja uudisrakentamista lisätään toimintavarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena on toimittaa asiakkaille kaukolämpöä ja maakaasua ilman ennalta-arvaamattomia toimituskatkoksia.
 
Toiminta-ajatuksena on turvata kilpailukykyiset energiavaihtoehdot imatralaisille maakaasun ja kaukolämmön jakelun avulla toiminta-alueillaan.