Biolämpökeskukset

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpötuotanto toteutetaan pääosin kolmella biolämpökeskuksella. Kaukolämpöverkkoja on kaikkiaan kolme: kaksi pienempää, Immola ja Rajapatsas, sekä yksi laajempi, jonka tuotanto toteutetaan pääsääntöisesti Virasojan biolämpökeskuksella. Laajin verkko kattaa Vuoksenniskan, Sienimäen, Mansikkalan ja Imatrankosken alueet. Vuoden 2015 aikana yhdistettiin seitsemän erillistä kaukolämpöverkkoa kolmeksi verkoksi, joista jokaisella on oma biopolttoaineella toimiva päätuotantolaitos sekä maakaasulaitokset vara- ja huippulämpökeskuksina.

Imatran Lämpö Oy tuottaa 100 prosenttia kaukolämmöstään biopohjaisilla energianlähteillä. Yli puolet energianlähteistä on metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua, ja loput lähialueilta saatavaa haketta. Ainoastaan kylmimpien pakkasjaksojen aikana lisänä käytetään biokaasua.

Biopolttoaineisiin siirtymisen tuloksena kaukolämmön kuluttajahinnat laskivat yli 20 % vuoden 2016 tammikuun alussa. Biokaasua joudutaan käyttämään, jos ulkolämpötila putoaa noin -10 asteen alle. Kaukolämpöä tuotettiin Imatralla vuonna 2016 noin 183,7 gigawattituntia.

VIRASOJAN BIOLÄMPÖKESKUS

VIRASOJAN BIOLÄMPÖKESKUS

 • Teho 35 megawattia (2×15 MW + savukaasujen puhdistus- ja talteenottojärjestelmä yhteensä noin 5 MW)
 • Polttoaineena on pääsääntöisesti koivu- ja havukuorta sekä metsätähdehakkeita. Lämpökeskus korvasi vuonna 2016 noin 160 gigawattituntia maakaasupohjaista lämmöntuotantoa
 • Aloitti toiminnan joulukuussa 2015
 • Märkätuhka ja lentotuhka hyödynnetään lannoitekäytössä
 • Biograte-arinatekniikka eli pyöriväarinainen kattila
 • Laitoksen toimitti KPA Unicon.

 

RAJAPATSAAN BIOLÄMPÖKESKUS

RAJAPATSAAN BIOLÄMPÖKESKUS

 • Teho 4 megawattia
 • Polttoaineena on pääsääntöisesti kokopuuhake
 • Aloitti toiminnan syksyllä 2015
 • Märkätuhka hyödynnetään lannoitekäytössä
 • Viistoarinakattila
 • Laitoksen toimitti Nakkila Boilers
 • Varalaitoksina maakaasulaitokset Ensontie 8,5 MW ja Kanavakatu 3 MW

IMMOLAN BIOLÄMPÖKESKUS

IMMOLAN BIOLÄMPÖKESKUS

 • Teho 1,5 megawattia
 • Polttoaineena on pääsääntöisesti kokopuuhake
 • Aloitti toiminnan syksyllä 2015
 • Märkätuhka hyödynnetään lannoitekäytössä
 • Viistoarinakattila
 • Laitoksen toimitti Nakkila Boilers
 • Varalaitoksena 3 megawatin maakaasulaitos