Imatran Lämpö Oy

Imatran Lämpö muuttui 01.01.2014 Imatran Lämpö Oy:ksi. Aiemmin toimimme Imatran kaupungin taseyksikkönä. Imatran Lämpö Oy vastaa kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja sekä maakaasun jakeluverkostoja.

Verkostojen ja laitosten ennakoivaa kunnossapitoa ja valvontaa sekä saneeraustoimenpiteitä ja uudisrakentamista lisätään toimintavarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena on toimittaa asiakkaille kaukolämpöä ja maakaasua ilman ennalta-arvaamattomia toimituskatkoksia.

Toiminta-ajatuksena on turvata kilpailukykyiset energiavaihtoehdot imatralaisille maakaasun ja kaukolämmön jakelun avulla toiminta-alueillaan.