Kaukolämmön sopimusehdot muuttuvat 01.05.2019 alkaen

Imatran Lämpö Oy on päivittänyt kaukolämmön yleiset sopimusehdot Energiateollisuus ry:n suosituksen T1/2017 mukaisesti. Päivitetyt sopimusehdot tulevat voimaan 01.05.2019 alkaen.

Sopimusehtojen muutoksen perusteena on ehtojen kohta 14.4 Lämmönmyyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos siihen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai energian käytön tehostamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Keskeiset asiakkaan asemaan vaikuttavat muutokset:

  • sähköinen asiointi asiakkaan ja kaukolämpöyrityksen välillä mahdollistuu
  • lämmönjakohuoneiden vaatimuksia on tarkoituksenmukaistettu (mm. turvallisuuden suhteen)
  • asiakkaalle tulee ilmoitusvelvollisuus omien pääsulkulaitteidensa sulkemisesta
  • vakuuden käyttömahdollisuus laajenee
  • ehtoihin on lisätty kuluttajariitalautakunnan ja kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä menettelyohje käsittelyjärjestyksestä

Uudet sopimusehdot löytyvät verkkosivustoltamme www.imatranlampo.fi linkissä: https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2019/03/t1-2017-kl-sopimusehdot-muutokset-lihavoitu.pdf
Sopimusehdoissa muutetut kohdat on lihavoitu.

Kaukolämpöasiakkailla on oikeus tiedon saamisesta 30 päivän ajan irtisanoa lämpösopimuksensa päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla ilman, että sopimuksen muutetut kohdat koskettavat heitä.

Kaukolämmön hinta pysyy ennallaan

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön energia- ja perusmaksut säilyvät ennallaan.

Uusien biolämpökeskusten myötä Imatralle saatiin edullisempi, kustannustehokkaampi ja ympäristö-
ystävällisempi lämmön tuotantomuoto. Kaukolämmön peruskuorma tuotetaan lähes 100 prosenttisesti uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä, lähiseudulta kerätyllä hakkeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla.

Lisätietoja: Imatran Lämpö Oy, Puh. 020 617 4801, lampolaitos@imatra.fi