Tukea kaukolämpöön siirtymiselle

Kaukolämpöön siirtyminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

ELY-keskus ja ARA myöntävät uusia avustuksia öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtymiselle ja kiinteistön energiatehokkuuden parantamiselle. Jo aiemmin kiinteistön energiaremonttien työkustannusten osuudesta on ollut mahdollista saada kotitalousvähennystä. Nyt kannattaa käyttää uudet avustukset hyväksi ja siirtyä energiatehokkaaseen, ympäristöystävälliseen ja vaivattomaan kaukolämpöön.

Valtion lisäbudjetista öljylämmitteisten pientalojen yksityisille omistajille ja kuolinpesille myönnetään energia-avustusta lämmitysmuodon vaihtamiseen. Kaukolämpöön siirryttäessä avustus on 4000 € suuruinen ja avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustushaku avautuu 1.9.2020. Ohjeet avustuksen hakemiseen ovat liitteenä ja osoitteessa: https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/ely90t3i_fi_ohje_avustus_asuinrakennuksen_oljylammityksesta_luopumiseksi.pdf

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

Muutoshankkeen on oltava valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

Avustusta myöntää ELY, lisätietoa uudesta avustuksesta löytyy:

Öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtymiseen on saatavissa myös Valtioneuvoston asetuksen (1341/2019) mukaista energia-avustusta. Avustuksen enimmäismäärä on 4000 € per asunto. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntää avustusta sekä yksityisten että asunto-osakeyhtiöiden omistamille kiinteistöille.

Avustuksen edellytyksenä ovat kiinteistölle laadittavat energiatodistukset.
Energiatodistus on voimassa 10 vuotta ja sitä voidaan hyödyntää kiinteistön tai sen osien myynnissä ja vuokraamisessa.

Lisätietoa energia-avustuksesta löytyy ARA:n nettisivuilta:

Kaukolämmitys on helppo, edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto muillekin kiinteistöille.
Imatran edullinen kaukolämpö tuotetaan lähes pelkästään paikallisella bioenergialla.

Avustukset ovat merkittävä tuki muutenkin edulliseen kaukolämpöön siirtymiseen. Kiinteistön omistaja päättää avustuksen tai kotitalousvähennyksen hakemisesta. Imatran Lämpö auttaa tarvittaessa dokumenttien hankinnassa ja avustuksen hakemisessa kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä.

Lämpöliittymän ja lämmönjakokeskuksen teknisistä ja rahoitusratkaisuista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kaukolämpöön liittymisestä ja avustuksista saa lisätietoa Imatran Lämpö Oy:n asiakaspalvelusta puh: 020 617 4801
ja toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikalta puh: 020 617 4800 tai 040 580 8556.