Imatran Lämmön ilmastotavoitteet täyttyivät vuonna 2021

Lämpölaitoksen ilmastoteot ovat merkittävä tekijä koko kaupungin päästöjen vähentämisessä.

Imatran kaupungin ilmastopäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2010 alkaen. Nykyisin päästöjä syntyy 51 prosenttia vähemmän kuin vertailuvuonna 2007.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä päästöjen pienentämisessä on ollut Imatran Lämpö Oy:n siirtyminen kaukolämmön tuotannossa maakaasusta bioenergiaan vuonna 2015.

Yhtiö tekee ilmastotyötä pitkäjänteisesti, vuosittain asetettavien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet löytyvät Imatran kaupungin ilmastomittarista.

Lämpö on merkittävä kiertotalouden edistäjä

Vuonna 2021 Imatran Lämmön kaukolämmön tuotannon lämmönlähteistä kaasun osuus oli 2,7 %. Määrä on vähentynyt huimasti, sillä ennen biolämpökeskus- ja siirtoprojektin toteutusta kaukolämpö tuotettiin kokonaan maakaasulla. Viime vuonna käytetty kaasu oli kokonaisuudessaan biokaasua.

Pääosan kaukolämmöstä yhtiö tuottaa käyttäen metsäteollisuuden sivutuotteita (47,8 %) ja metsäpolttoaineita (49,5 %).

—Olemme onnistuneet tavoitteissamme päästöjen vähentämisessä ja olemme samalla pystyneet edistämään Etelä-Karjalan kiertotaloutta, Imatran Lämmön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka iloitsee.

Kaukolämmön energianlähteistä lasketut hiilidioksidin ominaispäästöt olivat jo toista vuotta peräkkäin nolla.

—Suurin merkitys tässä on tietenkin ollut edellä mainitulla metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotteiden käytöllä. Viimeiset päästöprosentit nipistettiin ja kaukolämpö saatiin kokonaan fossiilivapaaksi biokaasulla, hankkimalla kaasun käyttöä vastaava määrä biokaasusertifikaatteja, Vainikka kertoo.

Kaukolämmön käyttäjämäärä kasvoi

Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 13 uutta kiinteistöä, joissa oli mukana isojakin rakennuksia.  Myös hankkeet teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä ovat etenemässä suunnitellusti.

Imatran Lämpö kehittää myös oman tuotannon ja jakelun tehokkuutta.

Vuoden 2021 alussa käyttöön otettu Rajapatsaan biolämpökeskuksen savukaasupesuri nostaa biokattilan hyötysuhdetta ja säästää polttoainetta. Virasojan lämpökeskuksen menolämpötilan alentaminen oli mahdollista Ukonniemen linjaan vuonna 2020 rakennetun välipumppaamon käyttöä tehostamalla.

—Nämä sekä tehdyt kaukolämpöverkon saneeraukset pienentävät verkostohäviöitä ja osaltaan auttavat säilyttämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä, mikä on asiakkaillemme tärkeää, Vainikka kertoo.

Imatran Lämmön kaukolämmön asiakashinta onkin pystytty säilyttämään ennallaan vuodesta 2016 lähtien, mm. polttoaineiden hintojen noususta huolimatta.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi, 020 617 4800