Maakaasuenergian hinnan nousu

TIEDOTE
10.1.2022

Maakaasuenergian hinnan nousu

Maakaasun eurooppalainen markkinahinta on noussut viime kuukausina jyrkästi. Vuoden 2021 alusta 2021 loppuun TTF-FM hinta on noussut 7 kertaiseksi. Tästä johtuen myös Imatran Lämmön kaasuasiakkaiden kaasuenergian laskut ovat selvästi tavanomaista suurempia. Lisäksi kylmä joulukuu 2021, lämmitystarveluku 23 % keskiarvoa suurempi, on itsessään lisännyt lämmitysenergian kulutusta.

Maakaasumarkkinauudistuksen myötä Suomesta tuli osa eurooppalaista kaasumarkkinaa vuoden 2020 alusta alkaen. Tällöin Suomen kaasumarkkina vapautui kilpailulle. Imatran Lämpö Oy:n maakaasun veroton tukkuostohinta ja vähittäismyyntihinta ovat sidottuja maakaasun eurooppalaiseen markkinahintaan, kuukausittain määritettävään TTF FM hintatekijään (maakaasun, energian ja myyntihinnan määräytyminen esitetty alla.)  Euroopassa vuonna 2021 maakaasun kysyntä on ollut suurta kaasun tarjontaan nähden.

TTF_FM -hintaa lukuun ottamatta kaikki Imatran Lämpö Oy:n kaasun energian, jakelusiirron ja verojen hintatekijät ovat pysyneet samalla tasolla vuoden 2021 alusta lähtien, eikä niitä ole nostettu.

Toivomme, että maakaasun hinta normalisoituu kevään ja kesän kuluessa. Valitettavasti eurooppalaisen pörssihinnan ennustaminen vallitsevassa kauppa- ja geopoliittisessa tilanteessa on haastavaa, lähes mahdotonta.  Imatran Lämpö Oy seuraa johdannaishintojen noteerauksia jatkuvasti.

IMATRAN LÄMPÖ OY

Vesa-Pekka Vainikka
toimitusjohtaja

 

MAAKAASUN (ENERGIA) MYYNTIHINTA  1.1.2022

Imatran Lämpö Oy julkaisee maakaasun myyntihinnan internet-sivuilla (www.imatranlampo.fi) kunkin kuukauden alussa kun TTF FM arvo on saatu tietoon.
Maakaasun veroton myyntihinta H saadaan kun lasketaan yhteen Asiakaskohtainen lisä A ja Energianmaksun yksikköhinta EM.

H = A + EM

ENERGIAHINNAN ASIAKASKOHTAINEN LISÄ A

Maakaasun myynnin asiakaskohtainen lisä kattaa mm. maakaasun tukkuhankinnan ja vähittäismyynnin kustannukset, sekä kaasun valtakunnallisen siirtoverkon ja maakaasutaseen hallinnan kustannukset. Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille Imatran Lämpö Oy:n maakaasuasiakkaille.

Asiakaskohtainen lisä A on 11,30 €/MWh (ALV 24%) ja 9,11 €/MWh (ALV 0%)
[Alemmalla lämpöarvolla A on 12,53 €/MWh (ALV 24%) ja 10,10 €/MWh (ALV 0%)]

Imatran Lämpö Oy:llä ei ole käytössä maakaasun tehoon tai tilavuusvirtaan pohjautuvaa kiinteää perusmaksua.

ENERGIAMAKSUN YKSIKKÖHINTA EM

Energiamaksun yksikköhinta EM on maakaasun Argus Median julkaisema, edellisen kuun viimeisenä arkipäivänä noteerattu TTF FM arvo. TTF FM (Title Transfer Facility, Front Month) kuvaa maakaasun eurooppalaista markkinahintaa.

MUUTOKSET HINNOITTELUJÄRJESTELMÄSSÄ

Jos Imatran Lämpö Oy:n maakaasun hankinta merkittävästi muuttuu, voi Imatran Lämpö Oy muuttaa maakaasun myyntihinnan laskentakaavaa vastaamaan uutta tilannetta.

Mikäli sovelletun arvon laskenta lopetetaan tai oleellisesti muuttuu, korvataan kyseinen arvo sellaisella uudella arvolla tai indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa.