Imatran Lämpö hyödyntää Stora Enson Imatran tehtaiden hukkalämpöä kaukolämpöverkossa

Tiedote 22.9.2023

Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2023 toteuttaa hankkeen Stora Enso Imatran Kaukopään tehtaan jätevesien hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämpöverkossa. Stora Enson Imatran tehtaat ja Imatran Lämpö allekirjoittivat 14.9.2023 sopimuksen hukkalämmön talteenotosta.

Työ- ja Elinkeinoministeriö (TEM) myönsi helmikuussa 2023 investointituen lämmön talteenottolaitoksen rakentamiseksi Stora Enson Imatran tehtaille ja kaukolämpöputken rakentamiseksi Kaukopäästä Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Tavoitteena on, että laitos ja siirtojohto ovat käytössä vuoden 2025 alussa. Päälaitehankinnat etenevät aikataulussaan.

Hanke monipuolistaa Imatran kaukolämmön tuotantoa ja tukee tuotannon vähäpäästöisyyttä sekä pienentää biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Hanke helpottaa tehtaan jäteveden lämpötilan hallintaa ja siten auttaa pienentämään ympäristökuormitusta.

Hanke on teknisesti haastava ja edellyttää Imatran Lämpö Oy:ltä merkittäviä investointeja lämpöpumppulaitokseen ja siirtolinja-hankkeeseen. Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) myöntämä noin kolmen miljoonan euron RRF-investointituki on oleellisen tärkeä hankkeen toteuttamisen kannalta.

Lämpöpumppulaitos on teholtaan noin 15 MW ja vuosituotannoltaan 100 GWh kaukolämpöä, mikä vastaa yli puolta Imatran kaukolämmön tarpeesta. Uusi kaukolämpösiirtojohto mahdollistaa laitoksen kytkemisen Imatran kaukolämpöverkkoon sekä tiettyjen alueiden maakaasua käyttävien kiinteistöjen lämmitystapamuutoksen vähähiiliseen kaukolämpöön.  Hanke monipuolistaa Imatran kaukolämmön tuotantoa ja tukee tuotannon vähäpäästöisyyttä sekä auttaa kustannusten hallitsemisessa taaten vakaamman kaukolämmön hinnan. Lämpöpumppulaitos korvaa yli puolet Imatran Lämmön puun hankinnasta, noin 1000 rekkakuormaa vuodessa. Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan noin 40 henkilötyövuotta.

Stora Enson Imatran tehtaat tarjoaa sijoituspaikan sekä hukkalämmön lämpöpumppulaitoksen käyttöön. Nykyisin jätevettä jäähdytetään ennen puhdistusta, joten hankkeen avulla tehdas saa hieman hyötyä energiatehokkuudessa.

”Näemme tärkeänä olla mukana mahdollistamassa tätä vastuullisuutta kehittävää hanketta, joka vähentää kaukolämmön tuotannon hiilijalanjälkeä”, sanoo Stora Enson vt. tehtaanjohtaja Janne Kallio.

 

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Vainikka, toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi , p. 020 617 4800
Matias Hilden, kaupunginjohtaja, Imatran kaupunki, matias.hilden@imatra.fi, p. 020 617 2200

 

Stora Enso Oyj on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Konsernissa työskentelee noin 22 000 ihmistä, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen ympäristötavoitteen puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Stora Enson sitoumuksesta vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä täältä

Imatran Lämpö Oy on Imatran kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Imatran Lämpö Oy on osa Imatran kaupungin kaupunkikonsernia. Imatran Lämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee maakaasua Imatran kaupungin alueella. Imatran Lämmön kaukolämpö on ollut vuosina 2020 – 2022 täysin hiilineutraalia.