Vuosikertomus 2018

Vuonna 2018 Imatran Lämpö Oy tuotti kaukolämmön peruskuorman biopohjaisilla energialähteillä, testasi toimintavarmuuttaan, tarkasti asiakaslaitteita ja vahvisti edelleen markkina-asemaansa.


Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 Imatran Lämpö Oy tuotti kaukolämmön peruskuorman biopohjaisilla energialähteillä, kehitti toimintavarmuuttaan ja vahvisti markkina-asemaansa.


Vuosikertomus 2016 on julkaistu

Vuoden 2016 alusta Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön peruskuorma tuotettiin uusilla biolämpö keskuksilla lähienergiana, haketta ja metsä teollisuuden sivutuotteita, hyödyntäen. Maakaasun osuus kaukolämmön huippu- ja varatuotannon polttoaineena oli enää noin 10%…


Vuosikertomus 2014

Imatran kaupunki allekirjoitti osakeyhtiön, Imatran Lämpö Oy:n, perustamissopimuksen 18.9.2013. Kaup- parekisteriin kirjautumisen yhteydessä yhtiö sai y-tun- nuksen 2573333‐1 ja yhtiön hallituksen perustamisko – kous pidettiin 4.10.2013….