Maakaasu ja biokaasu

Suomen maakaasumarkkinat uudistuvat 01.01.2020

Tiesitkö, että maakaasu on hajuton, väritön ja myrkytön hiilivety ja että se on fossiilisista polttoaineista ympäristöä vähiten kuormittava? Maakaasu ei sisällä pölyä, rikkiä, raskasmetalleja eikä se aiheuta päästöjä veteen.

Maakaasun hyvät ominaisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa erilaisissa prosessisovelluksissa: maakaasuliekki tai puhtaat savukaasut voivat koskettaa prosessoitavaa väliainetta esimerkiksi kuumennuksessa, kuivauksessa tai kypsennyksessä. Monissa kohteissa maakaasulla voidaan korvata myös sähkön käyttöä mukavuudesta tai turvallisuudesta tinkimättä.

Erityisen hyvin maakaasu sopii polttoaineeksi yhdistettyyn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Suuremmissa kohteissa käytetään kaasuturbiineja yleensä höyryturbiiniprosessiin kytkettyinä (ns. kombilaitos), pienemmissä CHP-laitoksissa voidaan käyttää myös kaasumoottoreita. Suomessa maakaasua käytetäänkin ennätyksellisen paljon yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa.

Putkikaasun lisäksi Imatran Lämpö Oy:n maakaasunjakeluverkko mahdollistaa myös biokaasun ja LNG:n hyödyntämisen.

Asennusohjeet

Asennusohjeet

Imatran Lämpö toimittaa maakaasun asiakkaille lähes kokonaan asennettuna. Maakaasulinjan kaivuu, nousukulman asennus, läpiviennit ja putken asennus mittarille sekä mittarin asennus kuuluvat Imatran Lämmön toimitukseen.

Tontin maarakennustyöt kuuluvat asiakkaalle, samoin polttimen asennus ja säätö, joka kannattaa teettää asiantuntijalla. Näin varmistetaan toimivuus ja saavutetaan mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

Esimerkkikulutuksia

Esimerkkikulutuksia

  • pientalo; vuotuinen maakaasun käyttö 20 MWh
  • rivitalo; vuotuinen maakaasun käyttö 100 MWh
  • pienkerrostalo; vuotuinen maakaasun käyttö 225 MWh
  • kerrostalo; vuotuinen maakaasun käyttö 450 MWh

Maakaasuverkko

Maakaasuverkko

Maakaasuverkoston kokonaispituus on 63,7 km.

Maakaasuverkostoon liitettyjen rakennusten yhteenlaskettu tilavuus on 1,27 Mm3

Maakaasu-asiakkaita on yhteensä 239 kpl.

Mittaus ja säätö

Mittaus ja säätö

Maakaasumittaus tehdään Imatran Lämmön asentamalla etäluettavalla mittarilla, joka mittaa käytetyn kaasun normaalikuutioina ”nm3”. Normaalikuutiolla tarkoitetaan kaasun tilavuutta normaalipaineessa 1 bar.

Säätö tapahtuu asiakkaan polttimella joko itsetehtynä tai tilaamalla palvelu.

Imatran Lämpö tarjoaa asiakkaittensa käyttöön teknistä osaamista. Sen asiantuntija tarkastaa tarvittaessa maakaasumäärämittauksen. Imatran Lämmöltä löytyy energian järkevään käyttöön liittyviä oppaita. Sieltä saa myös tietoa maakaasulaitteiden turvallisesta käytöstä ja huollosta.