Yhtiö

Imatran Lämpö Oy vastaa kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja sekä maakaasun jakeluverkostoja.

Imatran Lämpö Oy on tuottanut vuoden 2016 alusta kaukolämmön kotimaisella ja lähiseudulta kerätyllä metsähakkeella sekä metsäteollisuuden sivutuotteilla. Imatran kaukolämpöverkostoa on myös uudistettu, jotta uusien biolämpökeskusten hyötyä saadaan jaettua optimaalisesti.

Toteutettu biolämpökeskus- ja siirtojohtoinvestointi tukee täysin EU:n ja Suomen energia- ja ympäristöpoliittista strategiaa ja tavoitteita.  Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuodessa noin 25 000 – 30 000 tonnia. Bioenergiaan pohjautuva lähilämpö ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ovat osa kiertotaloutta ja Imatran kaupungin ympäristöstrategiaa. Toteutettu hanke on merkittävä niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.

Biopolttoaineisiin siirtymisen tuloksena kaukolämmön kuluttajahinnat laskivat lähes 25 %. Edullinen hinta yhdessä laadukkaan lämmityspalvelun kanssa ovat kaupungin elinvoimaa edistäviä tekijöitä.

Maakaasu soveltuu teollisuusprosessi-, liikenne- ja kotitalouskäyttöön. Se on kilpailukykyinen kaukana kaukolämpöverkosta sijaitsevien kiinteistöjen lämmityksessä. Putkikaasun lisäksi Imatran Lämpö Oy:n maakaasunjakeluverkko mahdollistaa myös biokaasun ja LNG:n hyödyntämisen.

Toiminta-ajatuksena on turvata kaikissa olosuhteissa luotettavat ja kilpailukykyiset lämmityspalvelut imatralaisille kaukolämmön ja maakaasun avulla toiminta-alueillaan.